Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie
Postanowienie Nr 225-2019 Komisarza Wyborczego w Krosnie
20.09.2019 więcej
Informacja o losowaniu
Informacja o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych.
16.09.2019 więcej
Pismo Dyrektora Delegatury K.B.W. w Krośnie oraz uchwała P.K.W.
Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie
oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej.
27.08.2019 więcej
Pismo Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie.
Pismo Dyrektora Delegatury KBW w Krośnie.
27.08.2019 więcej
Uchwały dotyczące wyborów do SEJMU RP i SENATU RP
Uchwały dotyczące wyborów do SEJMU RP i SENATU RP
27.08.2019 więcej
Obwody do głosowania
Obwody do głosowania
27.08.2019 więcej
Zarządzenie wyborów
Zarządzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 13 października
2019 r.
27.08.2019 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska
Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska
27.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się