Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-29 12:04:02  Ryszard Rączka

Utworzono artykuł 73539 o nazwie 'Regulamin'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste73539
user_idpuste20011
resource_idpuste1259
namepusteRegulamin
category_idpuste16965
language_idpuste1
shortpusteRegulamin Organizacyjny Gminy Brzyska.
fullpuste

Regulamin Organizacyjny Gminy Brzyska.

publishfrompuste2016-12-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteregulamin
2016-12-29 12:04:02  Ryszard Rączka

Pole slug zmieniło wartość z 'regulamin' na '73539_regulamin'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugregulamin73539_regulamin
2016-12-29 12:09:38  Ryszard Rączka

Pole category_id zmieniło wartość z '16965' na '17874'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1696517874
2016-12-29 12:09:38  Ryszard Rączka

Załączono plik 201739

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste729926
user_idpuste20011
fobject_idpuste201739
resource_idpuste1259
modelpusteArticle
foreign_idpuste73539
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się