2016-11-24

Urząd Stanu Cywilnego

a) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego
b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
c) wydawanie dowodów osobistych,
d) sprawy działalności gospodarczej,
e) realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Stanowiska:


mgr Łukasz Czech - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Agata Klimczak

Załączniki

  Schematy procedur k...alkoholowych. 64,22 KB (pdf) szczegóły pobierz