Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
03.03.2017 więcej
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
29.12.2016 więcej
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Brzyska na lata 2016-2020.
29.12.2016 więcej
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
29.12.2016 więcej
Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata
2015-2020.
29.12.2016 więcej
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Brzyska.
29.12.2016 więcej
Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
rocznego Wójta Gminy Brzyska z wykonania budżetu gminy za
2012r.
29.12.2016 więcej
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty dugu Gminy Brzyska.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska.
29.12.2016 więcej
Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2013 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej opinii w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę
Brzyska w uchwale budżetowej na 2013 rok.
29.12.2016 więcej
Opinia o finansowaniu deficytu.
Opinia o finansowaniu deficytu.
29.12.2016 więcej
12