Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
03.03.2017 więcej
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
29.12.2016 więcej
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Brzyska na lata 2016-2020.
29.12.2016 więcej
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
29.12.2016 więcej
Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata
2015-2020.
29.12.2016 więcej
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości
planowanej kwoty długu Gminy Brzyska.
29.12.2016 więcej
Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
rocznego Wójta Gminy Brzyska z wykonania budżetu gminy za
2012r.
29.12.2016 więcej
Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty dugu Gminy Brzyska.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzyska.
29.12.2016 więcej
Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2013 rok.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej opinii w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę
Brzyska w uchwale budżetowej na 2013 rok.
29.12.2016 więcej
Opinia o finansowaniu deficytu.
Opinia o finansowaniu deficytu.
29.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się