2018-02-02

Uchwały 2018

Uchwały XXX sesja.


Uchwała nr XXX/213/18 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Brzyska w przedmiocie wyboru wariantu rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło.


Uchwała nr XXX/212/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działek położonych w Błażkowej, stanowiących własność gminy Brzyska.


Uchwała nr XXX/211/18 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała nr XXX/210/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzyska i przesłana do RIO.

 

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie uchwały budżetowej na 2018r.

 

Uchwała nr XXX/208/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 

Załączniki

  u_XXX_208_213_2018.zip 8,27 MB (zip) szczegóły pobierz