2017-10-03

Telefony

Numer telefonu

Nazwa

134460105

Sekretariat

134460115

Wójt

134262950

Sekretarz 

134262946

Skarbnik Gminy

134460119

Referat Finansowy - podatek od nieruchomości,  rolny i leśny

134262943

Referat Finansowy - podatek od środków transportowych

134460120

Referat Finansowy

134262948

Referat Ogólno – Administracyjny

134262944

Referat Ogólno – Administracyjny – Oświata i Promocja Gminy

134460108

Urząd Stanu Cywilnego

134262945

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

134262942

Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

134262953

Fundusze zewnętrzne

134262952

Instruktor ds. kultury

134262951

Biblioteka

134460107

FAX