2016-11-17

Sołectwa Gminy Brzyska

Wróblowa

P. Papciak Stanisław - Sołtys

Rada:
1. Grzegorz Madejczyk
2 .Anna Lechwar
3. Dariusz Madejczyk
4 .Bogdan Płocic
5 .Zbigniew Pacana


Lipnica Dolna

P. Andrzej Gajda - Sołtys

Rada:
1. Wojciech Zwoliński
2. Małgorzata Grzyb
3. Krzysztof Rączka
4. Teresa Maresz
5. Renata Kwatek


Kłodawa

P. Gajda Józef - Sołtys

Rada:
1.Jacek Jurkowski
2. Jerzy Jurkowski
3. Janusz Kardaś
4. Kazimierz Wojdyła
5. Andrzej Żygłowicz


Dąbrówka

P. Jan Niezgoda. - Sołtys

Rada:
1. Płocic Wacław
2. Liszka Henryk
3. Posełkiewicz Wiesław
4. Trzaskoś Bogdan
5. Tadeusz Szot


Błażkowa

P. Żyguła Leszek - Sołtys

Rada:
1. Antoni Obryk
2. Kazimiera Baran
3. Stanisław Pacana
4. Zofia Gizara
5. Stanisław Chudy
6. Wiesław Samborski
7. Michał Zajdel
8. Zbigniew Samborski


Brzyska

P. Węgrzyn Piotr - Sołtys

Rada:
1. Furman Wiesław
2. Sikora Tadeusz
3. Kita Józef
4. Papciak Mieczysław
5. Węgrzyn Czesława
6. Gajda Tadeusz
7. Pacana Antoni
8. Żyguła Jan


Ujazd

P. Niezgoda Bronisław - Sołtys

Rada:
1. Andrzej Wojdyła
2. Zofia Gadzała
3. Antoni Żygłowicz
4. Janusz Żygłowicz
5. Barbara Wolska

Załączniki

  Statut_Solectwa_Wroblowa.pdf 2,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Lipnica_Dolna.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Klodawa.pdf 2,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Dabrowka.pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Blazkowa.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Brzyska.pdf 2,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Ujazd.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się