2016-11-17

Sołectwa Gminy Brzyska

Sołectwo Wróblowa                                             
Stanisław Papciak – sołtys


Rada Sołecka:
1. Tomasz Czech
2. Dariusz Madejczyk
3. Grzegorz Madejczyk
4. Zbigniew Pacana
5. Bogdan Płocic

Sołectwo Ujazd
Rafał Wojdyła – sołtys


Rada sołecka:
1. Karol Dziedzic
2. Grzegorz Gadzała
3. Andrzej Wojdyła
4. Wojciech Wojdyła
5. Janusz Żygłowicz

Sołectwo Błażkowa


Aleksander Maguda – sołtys
Rada sołecka:
1. Stanisław Chudy
2. Zofia Gizara
3. Wojciech Madejczyk
4. Aleksander Maguda
5. Antoni Obryk
6. Grzegorz Paciorkowski
7. Grzegorz Rakoczy
8. Michał Zajdel

Sołectwa Kłodawa


Jerzy Jurkowski – sołtys
Rada sołecka:
1. Jan Madejczyk
2. Jacek Jurkowski
3. Stefan Kowalski
4. Magdalena Niezgoda
5. Czesław Żygłowicz


Sołectwo Lipnica Dolna


Andrzej Gajda – sołtys
Rada sołecka:
1. Renata Kwatek
2. Teresa Maresz
3. Edward Rolak
4. Grzegorz Wachel
5. Grzegorz Szałtanowicz


Sołectwo Brzyska


Piotr Węgrzyn – sołtys
Rada Sołecka
1. Furman Wiesław
2. Józef Kita
3. Janina Myśliwiec
4. Tadeusz Sikora
5. Antoni Pacana
6. Mieczysław Papciak
7. Adam Potrzeba
8. Józef Przewoźnik

Sołectwo Dąbrówka
Jan Niezgoda – sołtys


Rada sołecka
1. Grzegorz Gomółka
2. Tomasz Kaszycki
3. Henryk Liszka
4. Tadeusz Szot
5. Wiesław Wypasek

Załączniki

  Statut_Solectwa_Wroblowa.pdf 2,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Lipnica_Dolna.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Klodawa.pdf 2,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Dabrowka.pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Blazkowa.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Brzyska.pdf 2,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Solectwa_Ujazd.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się