Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zakup wraz z dostawą sprzętu p.poż.
Zakup wraz z dostawą sprzętu p.poż nie starszego niż 2019r.
26.08.2020 więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska
23.07.2020 więcej
Klimatyzacja
Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją
elektryczną w głównej sali budynku Domu Ludowego w Ujeździe
09.07.2020 więcej
Zakup wraz dostawą komputerów
Zakup komputerów dla dzieci
17.04.2020 więcej
Rozpoznanie cenowe
Zakup wraz z dostawą rur karbowanych PP SN 8 na potrzeby Gminy
Brzyska.
09.04.2020 więcej
Zapytanie ofertowe
Zakup wraz z dostawą 35 sztuk kompletnych komputerów
03.04.2020 więcej
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Przygotowanie dokumentacji technicznej
27.02.2020 więcej
Odnowienie elewacji i schodów wejściowych Dom Ludowy
Odnowienie elewacji i schodów wejściowych Dom Ludowy w
Wróblowej
12.02.2020 więcej
„Zakup wraz z dostawą nowego kontenera socjalno-sanitarnego”
„Zakup wraz z dostawą nowego kontenera socjalno-sanitarnego na
potrzeby Gminy Brzyska”
16.01.2020 więcej
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń filtrujących wodę
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń filtrujących wodę
w budynku Szkoły Podstawowej w Brzyskach
09.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się