2016-11-24

Referat Finansowy

Zadania referatu:


a) realizacja budżetu gminy,
b) prowadzenie obsługi księgowej,
c) wymiar zobowiązań podatkowych

 
Stanowiska:

Janina Wolska - Kierownik
Halina Kozubal - Inspektor
Józefa Nowak - Inspektor
Maria Nocek - Inspektor
Maria Nowak - Inspktor
Maria Pacana - Inspektor
Zofia Wojdyła - Inspektor