Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2019-12-04  
Data publikacji do
2020-03-31  
Termin składania ofert
2019-12-16 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.16.2019  

1.      Przedmiotem zamówienia Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów , samochodów oraz maszyn eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego w 2020r.

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Zamówienie obejmuje sukcesywne  dostawy paliw płynnych w całym  okresie związania umowa, w miarę  zapotrzebowania Zamawiającego, na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do baku pojazdu lub kanistrów, w ilości szacunkowej:

ok.  32.500 litrów - ON

ok.  2.000 litrów - benzyny bezołowiowej PB95

Podane ilości są szacunkowe.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości paliw niż podane w specyfikacji.

Podana ilość paliwa jest wielkością szacunkową i Zamawiający nie ma obowiązku  wykorzystania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 146,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 1 - formula... ofertowy.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.16.2019.docx 117,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 19,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. nr 5 - wzór u... zmianach.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 6 - oswiadc...pitalowa.docx 22,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 4 - Wzór w...ji paliw.docx 15,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 52,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści SIWZ.pdf 641,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf 205,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal. nr 5 - wzór u... zmianach.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.docx 26,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 215,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.pdf 236,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się