Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Brzyska w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska”  
Przedmiot zamówienia
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Brzyska w ramach projektu: „Poprawa ja  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-07-10  
Data publikacji do
2018-10-11  
Termin składania ofert
2018-07-18 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.20.2018  

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Brzyska
w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska”

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 119,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 1 - formularz oferty.doc 141 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.20.2018.docx 187,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 109 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 4 - wykaz usług.docx 19,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 88,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał nr 7 - szczeg...ówienia.docx 27,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 -wzór umowy.docx 98,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - oswiad...pitalowa.docx 91,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie grupa ...pitalowa.docx 91,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.doc 112 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.pdf 500,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się