Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Brzyska w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska”  
Przedmiot zamówienia
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Brzyska w ramach projektu: „Poprawa ja  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-05-29  
Data publikacji do
2018-08-31  
Termin składania ofert
2018-06-06 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.14.2018  

CZĘŚĆ 1.

 

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

 

1)      Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, ilość oraz wymagania jakościowe zostały opisane w zał. nr 1A do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

 

CZĘŚĆ 2.

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce.

1)      Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, ilość oraz wymagania jakościowe zostały opisane w zał. nr 1B do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

CZĘŚĆ 3.

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu TIK.

1)      Szczegółowy opis przedmiotu dostawy, ilość oraz wymagania jakościowe zostały opisane w zał. nr 1C do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 134,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 1 - formularz oferty.doc 196,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.14.2018.docx 202,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 109 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 88,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 4 - wykaz usług.docx 19,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1A -szczeg...ęść 1.docx 98,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1C -szczeg...ęść 3.docx 97,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1B -szczeg...ęść 2.docx 97,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 -wzór umowy.docx 99,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - oswiad...pitalowa.docx 91,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 306,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie grupa ...pitalowa.docx 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 295,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o wybor.... I i III.pdf 740,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...owania aa.pdf 303,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się