Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach  
Przedmiot zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-05-16  
Data publikacji do
2020-03-02  
Termin składania ofert
2018-05-24 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.12.2018  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych przy budynkach należących do Urzędu Gminy Brzyska oraz cmentarzach i przekazywanie do uprawnionej instalacji zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Załączniki

  Zał. nr 1 - formularz oferty.doc 52,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.12.2018.docx 123,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 125,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - oswiad...tepowania.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - oswiad...epowaniu.docx 19,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 - wzór ...ch usług.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 wzór umowy.doc 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 - oswiad...apitalowa.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 - Wzór ... sprzętu.pdf 374,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 195,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.pdf 269,94 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się