Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wróblowej gmina Brzyska  
Przedmiot zamówienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wróblowej gmina Brzyska  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-04-27  
Data publikacji do
2018-07-29  
Termin składania ofert
2018-05-14 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.9.2018  

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wróblowej gmina Brzyska

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Operacja pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wróblowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Załączniki

  Zal. nr 1 - formularz oferty.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.9.2018.docx 143 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 141,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 20,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 4 - wykaz robot.docx 19,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - oswiad...pitalowa.docx 22,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 5 - wzór umowy ..doc 143,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 dokument...echniczna.rar 1,3 MB (rar) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia do SIWZ.pdf 435,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt budowlany.rar 11,3 MB (rar) szczegóły pobierz
  oswiadczenie grupa ...pitalowa.docx 22,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Inforamacja z sesji...a ofert-1.pdf 308,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...owania aa.pdf 223,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się