Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w szkołach publicznych na terenie Gminy Brzyska.”  
Przedmiot zamówienia
„Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w szkołach publicznych na terenie Gminy Brzyska.”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-01-23  
Data publikacji do
2018-05-31  
Termin składania ofert
2018-01-31 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.1.2018  

„Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w szkołach publicznych na terenie Gminy Brzyska.”

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność społeczna i przestrzenna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Załączniki

  Zal. nr 1 - formularz oferty.doc 110 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 124,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 51,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 4 - wykaz dostaw.docx 19,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.1.2018.pdf 937,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 5 - wzór umowy.docx 71,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - oswiad...pitalowa.docx 55,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1B.rar 491,01 KB (rar) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1C.rar 386,27 KB (rar) szczegóły pobierz
  załącznik 1A.rar 2,75 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zał. 1 DO FORMULAR...PUTEROWY.xlsx 15,18 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści SIWZ.pdf 576,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf 787,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 4.pdf 161,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf 188,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 5.pdf 145,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 400,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.1.2018 po zmianach.pdf 937,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 411,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 6.pdf 500,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 7.pdf 428,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 889,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ia ofert.docx 55,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni...ści nr 3.pdf 182,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.pdf 866,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 71,48 KB (pdf) szczegóły pobierz