Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w szkołach publicznych na terenie Gminy Brzyska.”  
Przedmiot zamówienia
„Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w szkołach publicznych na terenie Gminy Brzyska.”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Brzyska  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
jasielski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-01-23  
Data publikacji do
2018-06-06  
Termin składania ofert
2018-01-31 10:00  
Numer zgłoszenia
B.271.1.2018  

„Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w szkołach publicznych na terenie Gminy Brzyska.”

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność społeczna i przestrzenna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Załączniki

  Zal. nr 1 - formularz oferty.doc 110 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 124,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 3 - oswiadc...epowaniu.docx 51,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 2 - oswiadc...tepowania.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. nr 4 - wykaz dostaw.docx 19,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.1.2018.pdf 937,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. nr 5 - wzór umowy.docx 71,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - oswiad...pitalowa.docx 55,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1B.rar 491,01 KB (rar) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1C.rar 386,27 KB (rar) szczegóły pobierz
  załącznik 1A.rar 2,75 MB (rar) szczegóły pobierz
  Zał. 1 DO FORMULAR...PUTEROWY.xlsx 15,18 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści SIWZ.pdf 576,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf 787,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 4.pdf 161,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf 188,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 5.pdf 145,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 400,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ B.271.1.2018 po zmianach.pdf 937,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.pdf 411,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 6.pdf 500,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie treści SIWZ 7.pdf 428,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...cia ofert.pdf 889,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ia ofert.docx 55,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni...ści nr 3.pdf 182,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.pdf 866,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 71,48 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się