2017-03-02

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Gmina Brzyska, zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (pow. 30 tys. euro), jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Załączniki

  Plan postępowań o... w 2017r..pdf 256,99 KB (pdf) szczegóły pobierz