Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 15/2018
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach.
21.02.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie.
20.02.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr B.6733.1.2018
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
19.02.2018 więcej
Ogłoszenie
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.
13.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Brzyska
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania
do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do
sprzedaży.
08.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brzyska
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania
do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do
zamiany.
08.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Brzyska
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do
wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Brzyska przeznaczonych do dzierżawy.
08.02.2018 więcej
Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wydobywanie żwirów
z piaskiem "Brzyska - Oliwia".
01.02.2018 więcej
Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa -Stacja Paliw Brzyska
26.01.2018 więcej
Postanowienie
Postanowienie Wójta Gminy Brzyska
02.01.2018 więcej