Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia 2016
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2016r.
11.07.2017 więcej
Oświadczenia 2015
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2015r.
22.11.2016 więcej
Oświadczenia 2014
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2014r.
22.11.2016 więcej
Oświadczenia 2013
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2013r.
22.11.2016 więcej
Oświadczenia 2012
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2012r.
22.11.2016 więcej
Oświadczenia 2011
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2011r.
22.11.2016 więcej
Oświadczenia 2010
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2010r.
22.11.2016 więcej
Oświadczenia 2009
Oświadczenia majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek
Organizacyjnych za 2009r.
22.11.2016 więcej