Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie
Zarządzenie Wójt Gminy Brzyska w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Brzyskach
29.03.2018 więcej
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów
25.01.2018 więcej
Oferta mała dotacja
Oferta mała dotacja
10.01.2018 więcej
Konkurs na dyrektora
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Wróblowej.
24.05.2017 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
09.05.2017 więcej
Ogłoszenie
otwarty konkurs ofert
24.04.2017 więcej
12345