Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wpis dorejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - wniosek
01.06.2020 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019r.
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019r.
30.04.2020 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami
26.04.2019 więcej
Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
26.04.2019 więcej
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Brzyska za 2017r.
27.04.2018 więcej
Informacja
Informacja Wójta Gminy Brzyska o gospodarowaniu
odpadami komunalnymi w 2017r.
27.04.2018 więcej
Program
Program usuwania wyrobów zawierających azbest.
13.03.2018 więcej
Wykaz
Wykaz podmiotów wpisanych oraz wykreślonych z Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
26.09.2017 więcej
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Brzyska za 2016r.
28.04.2017 więcej
Informacja
Informacja Wójta Gminy Brzyska o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi w 2016.
28.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się