2016-12-14

ESP

Do korzystania z z platformy EPUAP wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Elekrtoniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Brzyska.

Akceptowalne formaty załączników to:

    DOC, RTF, ODT
    XLS, ODS
    CSV
    TXT
    GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
    PDF
    ZIP, RAR

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.