Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok.
12.09.2017 więcej
Sprawozdanie budżetowe za 2015r.
Sprawozdanie budżetowe za 2015r.
21.03.2017 więcej
Uchwała budżetowa
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Brzyska.
03.03.2017 więcej
Uchwała bużetowa
Uchwała budżetowa
03.03.2017 więcej