DRUKUJ
2019-01-29

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji na 2019r.

Brzyska dn.29.01.2019 r

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U z 2017 r nr 2203 ) Wójt Gminy Brzyska ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla:

- przedszkoli obliczana na dzień 1.01. 2019r wynosi 6.812, 03 zł ( miesięcznie 567,67)

Informuję także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2018 r.:

- w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzyska pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach , posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 175, w tym statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 0.